Formulier test stijl EFaaS Edith

Inleiding

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit formulier is daartoe door….bij besluit van….als middel aangewezen.

Dit formulier dient ervoor om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Verzenden (kop 3)

U heeft twee mogelijkheden om dit formulier te verzenden.

1. Per post

U print en ondertekent het formulier en stuurt het naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Afd. Juridische Zaken, 8000 AB Zwolle

2. Digitaal

U verstuurt het formulier via deze website. U heeft de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden gebruikt.

Reactietermijn (kop 3)

Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Vragen (kop 4)

Heeft u vragen, belt u ons dan op het nummer 088 233 12 00.

figuur 1 concernstructuur 1

voorbeeld jpeg

voorbeeld jpeg

menu_6